Softver

U skladu s potrebama i zahtjevima korisnika uz instalaciju hardvera, u uslugu Rent A Print uključujemo i najmodernija rješenja za print i dokument management. Korištenjem suvremenih metodologija projektiranja IT rješenja te naprednih tehnologija u njihovom razvoju, osiguravamo smanjenje tehnoloških i poslovnih rizika projekta, te potpunu usklađenost rješenja sa zahtjevima korisnika. Cilj nam je pružiti rješenje koje će zadovoljiti ne samo postojeće, već i buduće, dugoročne potrebe korisnika.

Odlike naših rješenja su:

  • Skalabilnost – naši sustavi mogu pratiti rast obujma poslovanja korisnika.
  • Sigurnost – u vidu zaštite podataka kao i kontrole pristupa podacima.
  • Integracija s postojećim sustavima – s ciljem zaštite postojeće investicije korisnika.

Svijet softverskih rješenja koja se mogu koristiti pri upravljanju ispisom i tokom dokumenata uistinu je šarolik. Vođeni dugogodišnjim iskustvom odabiremo samo najbolje i najpouzdanije aplikacije te ih implementiramo u sklopu usluge Rent A Print. Ukoliko želite saznati više o softverskim rješenjima koje nudimo. Kliknite na Logotip koji vas zanima.