Podrška i upravljanje

Održavanje i upravljanje svim ispisnim sustavima kako bi se osigurala njihova ažuriranost. Nadzor uz preventivne i redovne servise pružiti će vam na raspolaganje pouzdanu i besprijekornu flotu uređaja.
Kroz uslugu RentAPrint naš fokus biti će kontinuirano unaprijeđivanje ispisnih procesa kroz sustav preventivnih i redovnih servisa. Time vam direktno pomažemo u izbjegavanju indirektnih i nepotrebnih troškova. RentAPrint osim toga daje mogućnost kontrolirane i brze zamjene uređaja sukladno stvarnim i trenutnim potrebama vaše organizacije.
Upravljanje flotom

Kako bi bili u mogućnosti podržati vaše organizacijske ciljeve, projetkirati ćemo i implementirati rješenje krojeno samo za vas, imajući na umu sadašnje i buduće potrebe.

Jednom implementirana, RentAPrint usluga će preuzeti odgovornost i brigu za sve aspekte ispisa i ostalih tokova dokumenata vezanih za multifunkcijske uređaje sukladno standardima u RentAPrint ugovoru.

Radeći zajedno sa vašim timom, naši će stručnjaci isporučiti promjene u upravljanju i edukaciji, uvodeći nove tehnologije koje će povećati produktivnost zaposlenih i reducirati troškove ispisa.

Konfiguracija & održavanje

Naš servis osigurava da ispisni uređaju daju konzistentnu kvalitetu usluge, uvijek na optimalnoj razini.

Također, instalacijom i konfiguracijom osiguravamo da svi zahtjevi organizacije vezani uz ispis, čuvanje dokumenata, sigurnost i ostale potrebe korisnika budu potpuno zadovoljene.

Kvalitetno preventivno održavanje smanjuje na minimum mogućnost zastoja i kritičnih ispada opreme unutar IT okoline.

Servisna služba

Vaša IT služba i vaši korisnici imati će jedan kontakt u tvrtki KSU za sve upite, incidente i brzo rješavanje problema. Dostupan raspon opcija otvoren je za pomoć svima i time omogućuje vašim IT resursima fokus na samo poslovanje.

Upravljanje uređajima

Proaktivno ćemo projektirati, implementirati i upravljati uređajima od same početne faze analize do nadzora.

Takvim radom moći ćemo pratiti, planirati i efikasno implementirati odgovarajuće uređaje i aplikacije za vrijeme trajanja ugovora.

Usluge transporta, promjene i nadodavanja novih aparata

U okviru RentAPrint ugovora KSU vam pruža i profesionalne usluge transporta postojećih, postavljanja novih, te hardverske i softverske prilagodbe postojeće flote multifunkcijskih uređaja za ispis i upravljanje dokumentima.

Protokoli i procedure za ove operacije su za vas kao korisnika iznimno jednostavne i praktične, a mogu biti modificirani sukladno vašim potrebama.

Podrška na mjestu korištenja

Podrška na mjestu korištenja omogućuje proaktivni i direktni odgovor na eventualne poteškoće s ispisom.

Ova vrlo vrijedna mogućnost može se proširiti tako da ponudimo preventivne treninge i podršku koja će korisnicima omogućiti lagan pristup potrebnim uređajima i potpuno iskorištavanje raspoloživih naprednih funkcija.

Raspon funkcija je uistinu golem i u svemu prati vaše trenutne potrebe i zahtjeve.

Udaljeni nadzor

KSU može dodatno reducirati troškove upravljanja uređaja pomoću udaljenog nadzora svih uređaja.

Uz pomoć softvera možemo pratiti rad i rješavati potencijalne probleme prije nego što nastanu i time maksimalno podići produktivno vrijeme uređaja i zadovoljstvo korisnika.