5 koraka

5 koraka do nove efikasnosti! RentAPrint usluga bazirana je na našoj metodologiji (ISO 9001 certifikat) kojom stvaramo vrijednost kroz 5 međusobno povezanih faza.

Usluga RentAPrint je procesno struktuirana i dimenzionirana kroz 5 međusobno ovisnih faza koje čine kružnu cjelinu projektnog procesa.

Aktivnost kroz svaku fazu uključuje sve informacije koje će osigurati da RentAPrint usluga bude tehnički i funkcionalno prikladna, te komercijalno razumna.

Prepustite nam upravljanje pisačima i potrošnim materijalom osiguravajući pritom najvišu razinu servisne usluge, vrhunsku tehnologiju i trajnu poslovnu vrijednost.

 

 

5 koraka do nove efikasnosti